Patiënten aan het werk

GGZ inGeest biedt Individual Placement & Support aan patiënten van FACT. IPS coaches begeleiden patiënten naar regulier betaald werk via een traject, dat zo nodig 2 tot 3 jaar duurt. De ervaring leert dat 40% van de patiënten daadwerkelijk betaald werk vindt en behoudt. Afgelopen jaar kregen we opnieuw gemiddeld het cijfer 8 van werkgevers voor onze jobcoaching. De meest genoemde punten bij deze klanttevredenheidsbeoordeling: - onze goede bereikbaarheid en zichtbaarheid op de werkplek; - kennis en aandacht voor de persoonlijke situatie van de kandidaat (patiënt); - de verbindende rol van de jobcoach tussen werk en privé. Jobcoaching ('on the spot)' blijkt in de praktijk voor de FACT doelgroep een waardevolle, herstelgerichte interventie, die kandidaten ondersteunt bij werkhervatting en bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Feedback van een werkgever: "De jobcoach weet de werknemer op een juiste manier te begeleiden. Ze hebben een klik en begrijpen elkaar. De jobcoach biedt handreikingen en tips hoe wij de werknemer het best kunnen begeleiden. Omdat wij als werkgever geen hulpverlener zijn is dit advies meer dan welkom om de ontwikkeling van de werknemer te borgen"

Wij doen onderzoek naar hoe onze patiënten onze zorg ervaren. Bij patiënten die langer dan 1 jaar in zorg zijn wordt ieder jaar een vragenlijst afgenomen, bij andere patiënten aan het einde van de behandeling. We gebruiken daarvoor de CQ-index (Consumer Quality). De Cliëntenraad voert patiëntervaringsonderzoek uit via QR-codes in wachtruimtes, waarmee patiënten kunnen inloggen op een vragenlijst. De Cliëntenraad gebruikt deze rapporten tijdens de vergaderingen met de raad van bestuur. De Familieraad onderzoekt familietevredenheid via familiepanels, die periodiek plaatsvinden en waarin steeds een beperkt aantal stellingen centraal staat. De verslagen worden door de Familieraad besproken met de raad van bestuur en in de instelling verspreid..