Wetenschappelijk onderzoek We werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Ons onderzoek richt zich met name op angst, depressie, bipolaire stoornissen, ouderenpsychiatrie en de relatie tussen psychiatrische en lichamelijke klachten. We testen nieuwe behandelingen of nieuwe medicijnen. Meestal vergelijken we nieuwe behandelingen met bestaande behandelingen. Wat werkt het beste en is dat zo voor iedereen? Daarnaast onderzoeken we hoe psychische klachten ontstaan, wanneer ze minder of juist erger worden en hoe je kunt herstellen van psychische klachten.

GGZ inGeest voert baanbrekend onderzoek uit en staat met verschillende Top GGZ keurmerken garant voor uitstekende 3e lijns-zorg. Uitkomsten van academisch onderzoek worden gebruikt bij het vormgeven van de patiëntenzorg. In deze infographic staan de onderzoekssubsidies die verworven zijn in de periode van 2016 tot en met 2019 door de afdeling psychiatrie, Amsterdam UMC locatie VUmc/GGZ inGeest. Vanaf 2018 worden deze getoond op basis van de startdatum van het onderzoek in plaats van het jaar van toekenning. Dit verklaart de ogenschijnlijke daling in onderzoekssubsidies in 2018. Met deze subsidies zijn in 2019 25 nieuwe onderzoeksprojecten gestart.

Aantal wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften (peer-reviewed) per jaar in de periode 2016 tot en met 2019 bij de afdeling psychiatrie, Amsterdam UMC locatie VUmc/GGZ inGeest.

Aantal wetenschappelijke promoties per jaar in de periode 2016 tot en met 2019 bij de afdeling psychiatrie, Amsterdam UMC locatie VUmc/GGZ inGeest.