Dwang en Drang

Stijn van Griensven en Laura van Melle

Meer bewustzijn creëren rondom dwang en drang

Insluiting, dwangmedicatie en cameratoezicht komen voor bij GGZ inGeest. Coördinatoren Stijn van Griensven en Laura van Melle zijn in november aangetreden om deze vormen van dwang en drang verder terug te dringen. Hun eerste opdracht: meer bewustzijn creëren. “Onze focus ligt op samenwerking met de teams en het delen van de expertise die er al is”, zegt Stijn van Griensven. “We willen de organisatie nog meer bewust maken van het belang van dwang- en drangpreventie”, vult Laura van Melle aan. “Dwang kan zelfs traumatisch zijn, zowel voor de patiënt als voor de behandelaar. En dus ook voor de behandelrelatie. Terwijl je daarin juist een goed contact wil opbouwen.”

Consultatieteam Een belangrijke rol in dwang- en drangpreventie is weggelegd voor het consultatieteam. Van Melle: “Dit team wordt gelukkig steeds vaker ingeschakeld bij ingewikkelde situaties rondom dwangtoepassingen, zeker als een insluiting langer dan 24 uur gaat duren. Het team ondersteunt teams bij het zoeken naar alternatieven. Ook worden situaties achteraf geëvalueerd, om te zien wat je er als afdeling en organisatie van kunt leren.” Zo veel mogelijk voorkomen Het doel is natuurlijk om insluiting, dwangmedicatie en andere vormen van dwang zo veel mogelijk te voorkomen. Van Melle: “Je moet bijvoorbeeld onderscheid maken tussen dwangbehandeling en ingrijpmedicatie, die wordt ingezet om op dat moment de veiligheid op de afdeling te waarborgen. Dat laatste kun je vaak voorkomen door eerder in contact te zijn met een patiënt, een goede risicotaxatie te doen en in te zetten op de juiste bejegening. Met individuele begeleiding in bijvoorbeeld een ‘comfort room’ kun je al heel ver komen. Veel afdelingen hebben daar al goede ervaringen mee opgedaan.”

5-minutenmethodiek Binnen GGZ inGeest is ook de 5-minutenmethodiek ontwikkeld, waarmee het gelukt is om het aantal opnames in de separeercel aanzienlijk terug te dringen. Van Griensven: “Daarbij gaat het echt om de eerste indruk die je maakt als je binnenkomt. Dat kan beginnen met u zeggen, rustig en open vragen wat iemand wil, iemand het gevoel geven dat hij of zij er mag zijn. In het kort zeg je dan: jij bent belangrijk. Dat heeft veel impact gehad op het aantal agressie-incidenten bij opname én op het contact tussen behandelaar en patiënt. De gedachten daarachter proberen wij breed in de organisatie te verspreiden.”

Nieuwe interventies Van Melle promoveert zelf op de HIC-methodiek. HIC staat voor High & Intensive Care, een model voor kortdurende klinische opname. “Dit model is juist bedoeld om dwang en drang te reduceren, met scholing, cultuur en bejegening als belangrijke bouwstenen. Met de teams proberen wij vanuit het model nieuwe interventies te ontwikkelen om met minder of geen dwang uit de voeten te kunnen.” Het consultatieteam dwang- en drangpreventie is te bereiken via consultatieteamdwangpreventie@ggzingeest.nl.

Volgende pagina: