Het Zorgprestatiemodel

Eric Damoiseaux

Het zorgprestatiemodel: simpel en overzichtelijk

De GGZ gaat in heel Nederland werken met een nieuwe manier om de zorg te bekostigen: het zorgprestatiemodel. Het model is veel simpeler en overzichtelijker dan de bestaande manier van bekostiging via Diagnose Behandel Combinaties. Het zorgprestatiemodel gaat veel meer uit van de daadwerkelijk geleverde zorg aan de patiënt. Het model wordt ingevoerd op 1 januari 2022. “In het zorgprestatiemodel wordt de zorg gefinancierd op basis van consults en behandeldagen”, legt Eric Damoiseaux uit. Hij is manager van het Projectbureau. “Het wordt daarmee niet alleen makkelijker, maar brengt ook minder administratieve lasten met zich mee voor behandelaren. Bovendien krijgen patiënten meer inzicht in de zorg die ze geleverd krijgen. Een goed idee dus.” Niet helemaal klaar Tegelijkertijd erkent Damoiseaux dat het best complex is om zo’n nieuw bekostigingsmodel in te voeren. “Het zorgprestatiemodel is nog niet helemaal klaar. De zorgaanbieders moeten nog ‘veldnormen’ ontwikkelen, die richtinggevend zijn voor de intensiteit van een behandeltraject. En de sector wil ook toe naar een vorm van ‘zorgzwaartetypering’, dus dat je op voorhand, bij de intake, al iets kan zeggen over de verwachte intensiteit van de behandeling. Die twee inhoudelijke componenten gaan het zorgprestatiemodel nog beter maken.” Informatieronde GGZ inGeest heeft een projectteam in het leven geroepen om de invoering van het zorgprestatiemodel voor te bereiden. “In september is er een ‘impactanalyse’ geweest, om te kijken naar de gevolgen van de invoering. Voor de kerst hebben we al een informatieronde gehouden op managementniveau. Vanaf eind januari beginnen we met het informeren en betrekken van de rest van de organisatie. Hopelijk ook via live bijeenkomsten, afhankelijk van hoe corona zich ontwikkelt.” Voorspelbaarder en effectiever Voor de individuele behandelaar is vermindering van de administratieve lasten een eerste voordeel van het zorgprestatiemodel. Damoiseaux: “Op de lange termijn zal onze zorg ook voorspelbaarder en effectiever worden. Doelmatige inzet van zorg is een belangrijk streven. Met het zorgprestatiemodel is het een stuk makkelijker om de geboden zorg te vergelijken met andere afdelingen en instellingen en kun je beter van elkaar leren. Elk consult wordt bijgehouden en achter de schermen meteen gefactureerd. We hebben daarmee veel actueler inzicht in de geleverde zorg, wat tijdig bijsturen makkelijker maakt. Dit komt de effectiviteit van behandeling ten goede.”