Onze aandacht voor familie

"Een eerste indruk kan je maar een keer maken. Als deze goed is, mag er best ook eens iets mis gaan. Is deze niet oké, dan kan je het bijna niet meer goed maken."

Patricia Slump, coördinator familiebeleid

Familiebeleid

Goed samenwerken met de familie helpt bij het herstel van de cliënt. Familie en naasten kennen de patiënt goed en hun ervaringen zijn van groot belang.

Daarom betrekken we de familie actief bij de behandeling en hebben we voor hun een speciaal aanbod:

  • Familiespreekuren
  • Informatiebijeenkomsten
  • Familiecursussen

De kern van ons familiebeleid in 6 punten:

  • Ons uitgangspunt is: met familie gaat het beter
  • Iedere naaste heeft recht op goede informatie
  • En goede voorlichting en ondersteuning
  • Speciale aandacht voor kinderen
  • Ervaringen zijn er om te delen
  • Familie sterker maken


Kindcheck

In de GGZ zijn we in een unieke positie om oudersignalen op te vangen, in kaart te brengen en te bespreken met de cliënt.

Met de kindcheck controleren we daarom of er kinderen in het gezin zijn. Aan de hand van de vragenlijst beoordelen we of hun situatie veilig is. De vragenlijst is opgenomen in het patiëntendossier in Quarant.

We bekijken of er misschien extra hulp noodzakelijk is. Ouders en kinderen hebben vaak niet om deze bemoeienis gevraagd. Dus is het winnen van hun vertrouwen van groot belang.

De kindcheck kent een wettelijke verplichting om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden (Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling).

KOPP

Ieder kind merkt het als er iets aan de hand is met vader of moeder. Als een ouder ziek is of psychische problemen heeft, dan heeft dit invloed op het ouderschap.


Het uit zich vaak in sneller moe, of prikkelbaar zijn. Kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) geven zichzelf vaak hiervan de schuld.

Om zowel kinderen als ouders te helpen geven we voorlichting en organiseren we groepen om over de problemen te praten. Daarbij sluiten we nauw aan bij de leeftijdcategorie en belevingswereld van het kind.


Het zorgafstemmingsgesprek en samenwerking met ambulante teams

Het is van groot belang dat in de triade samenwerkingsafspraken worden gemaakt, waarin de patiënt en naastbetrokkenen hun verhaal, wensen, verlangens en doelen herkennen.

Het doel van een ZorgAfstemmingsGesprek (ZAG) is ervoor te zorgen dat er een goede afstemming en samenwerking is tussen de cliënt, het ambulante team, het klinische team, eventuele andere betrokken professionals en naasten. Het ZAG bevordert een optimale aansluiting van zorg.

Tijdens het ZAG bespreken we wie welke taken uitvoert. Het ambulante behandelbeleid is hierin leidend. De klinische interventies passen binnen het beleid van het ambulante team.