Onze visie

"Onze zorg is betrouwbaar, respectvol en toegankelijk. We betrekken de beleving van de cliënt, het systeem, onze eigen ervaring en expertise en wetenschappelijk onderzoek. We richten ons op een korte opnameduur, die verlengd kan worden wanneer dit nodig is."

Onze visie op acute en klinische zorg

Opname als kortstondige onderbreking van een ambulante behandeling, dat is de kern van onze zorg. Onze behandeling is zo kort en zo volledig als kan waarbij de mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staan.

Familieleden en andere naastbetrokkenen zijn voor ons belangrijke partners bij de behandeling. We betrekken ze in een vroeg stadium bij de behandeling, bij voorkeur direct vanaf de opname.

Daarbij houden we ook nauw contact met eventuele andere behandelaren van de cliënt, zoals de ambulant psychiater of sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Direct bij de opname bekijken we samen met de andere behandelaren van de cliënt, de cliënt zelf en zijn of haar naasten welke zorg het beste past bij de eigen mogelijkheden en de actuele zorgvraag.


De besproken zorg leggen we vast in het behandelplan en in eventuele deelplannen zoals begeleidings- en signaleringsplannen.


Wij bieden behandeling conform geldende methodieken. Al onze medewerkers zijn getraind in vroeg-signaleren en de-escaleren. We werken volgens best practices. We hebben een aantal evidence-based interventies ontwikkeld om de toepassing van dwang en drang terug te dringen.

Onze strategie: focus op thuis

De kerngedachte van onze strategie is dat de cliënt zoveel mogelijk wordt ondersteund in en rond zijn of haar thuissituatie met behulp van ambulante zorgverlening vanuit GGZ inGeest of 1 van onze ketenpartners.


Alleen wanneer het niet anders kan gaan we over tot opname van de cliënt. De opname is altijd gericht op uitstroom of afschaling van de geboden zorg. Met onze flexibele inzet streven we naar een optimale in- en doorstroom: de juiste plek voor de juiste cliënt.

Vanuit focus op thuis richten we onze aandacht op 6 aspecten:


  • zwaartepunt op kortdurende opnames
  • snel de juiste klinische plek bepalen
  • klinische zorg in directe verbinding met andere zorgverlening
  • herstelgericht en focus op behandeling
  • flexibiliteit in klinische bedden
  • flexibiliteit in inzet medewerkers