Registreren en rapporteren

Om declaratie van onze geleverde zorg mogelijk te maken is het uiteraard nodig goed en tijdig te registreren welke zorg wij leveren. Onze zorgadministratie helpt door wet- en regelgeving te vertalen in richtlijnen en de juiste wijze van registratie. Ook ondersteunen ze behandelaren bij individuele vragen rond de registratie van zorg in het patiëntendossier.

De diagnose

Voor de registratie van de diagnose baseren wij ons op de DSM-5. In de DSM-5 is het meerassige systeem uit de DSM-IV verdwenen. De GAF-score (as 5 in DSM-IV) moet wel worden ingevuld.


Op ons intanet GGZ inSide vind je uitgebreide informatie van onze afdeling zorgadministratie.

Het behandelplan

Tijdens het intakegesprek bespreken behandelaar en cliënt de problemen die de laatste heeft en met welke behandeling wij kunnen helpen.


Alle afspraken leggen we vast in het behandelplan. We vragen de instemming van de cliënt voordat de behandeling kan beginnen.


Vervolgens krijgt de cliënt een kopie van het behandelplan.

DBC, LGGZ en WLZ

Binnen de DBC-systematiek, de langdurige geestelijke gezondheidszorg (LGGZ) en de wet langdurige zorg (WLZ) bestaan veel regels waar wij aan moeten voldoen.

Onze zorgadministratie heeft per onderdeel toelichtingen op ons intranet GGZ inSide gemaakt.

ValueCare

Een behandeling kun je natuurlijk alleen declareren wanneer alles goed is bijgehouden in het dossier.


Om vergissingen te voorkomen gebruiken we ValueCare. Dat programma geeft je waarschuwingen wanneer er nog acties openstaan in het dossier van de patiënt en wijst je de weg om deze uit te voeren.

VMS

In VMS, ons veiligheidsmanagementsysteem, registreren wij verschillende zaken. Het is de plek waar we schadeclaims en incidenten melden. Ook gebruiken we het systeem om klachten van cliënten af te handelen.

Brieven schrijven

Tijdens de behandeling communiceren we op vaste momenten met de verwijzer van de cliënt. Deze (digitale) correspondentie bestaat in ieder geval uit:

  • intakebrief
  • voortgangsbrief (jaarlijks)
  • ontslagbrief

Brieven worden door ons uistluitend beveiligd verzonden.