Crisis signalerings- plan

Een psychische crisis voorkomen is uiteraard altijd beter dan een crisis behandelen. Om de kenmerken van een naderende crisis beter te herkennen maken we gebruik van signaleringsplannen.

Signalerings- en crisisplan

Het voornaamste doel van het signaleringsplan is het voorkomen van een terugval. Het signaleringsplan helpt patiënten, hun familie en naasten en hulpverleners in een vroeg stadium de eerste verschijnselen van een dreigende terugval te herkennen.


Het plan helpt de patiënt hulp te vragen voordat hij of zij uit balans raakt. Het plan helpt naasten en hulpverleners in te schatten wanneer actie nodig is.

Het signaleringsplan bestaat daarom uit twee delen:


  1. Een beschrijving van vroege voortekenen van een terugval. Deze zijn vaak een aantal dagen of weken voor de terugval al zichtbaar. Ze kunnen als een waarschuwingssignaal worden opgevat.
  2. Een actieplan. Dit is een beschrijving van wat je het beste kan doen wanneer er een terugval dreigt.

Veiligheidsplan suïcidaliteit

Het veiligheidsplan suïcidaliteit heeft als doel ervoor te zorgen dat de ander veilig is en blijft als hij zich wanhopig, angstig of het niet meer ziet zitten.

Vaak kun je signalen herkennen die een mogelijke crisis aankondigen. De ander zondert zich bijvoorbeeld af, voelt zich wanhopig, slaapt slecht of drinkt meer alcolhol. Dan helpt het veiigheidsplan de ander veilig te houden.

Een veiligheidsplan maak je samen voor het geval er een noodsituatie komt. In het plan staat wat je in zo'n geval voor de ander kunt doen, maar ook met wie je contact kunt opnemen.