Welkomstmodule

Anneke van Schaik en Isabella van de Velde

Steeds meer patiënten gebruiken de nieuwe welkomstmodule

Met verschillende welkomstmodule sluit GGZ inGeest aan bij de behoefte van veel patiënten om prettig, tijdig en juist geïnformeerd te worden. Zo’n 80 procent van de patiënten krijgt inmiddels de welkomstmodule voor intake aangeboden. “Tussen de aanmelding bij de huisarts en de intake zit vaak enige tijd”, legt eHealth-onderzoeker Anneke van Schaik uit. “Met de welkomstmodule bieden we nuttige informatie, bijvoorbeeld over cliëntenrechten en de verschillende behandelvormen. Bovendien kunnen patiënten vast zelf aan de slag met verschillende zelfhulpmodules. We stimuleren mensen hier ook mee om vaker gebruik te maken van de mogelijkheden voor eHealth.” Veel patiënten hebben sinds het voorjaar van 2020 kennisgemaakt met de welkomstmodule. Projectmanager Isabella van de Velde. “Tot nu toe hebben in 2021 zo’n 1300 patiënten de module aangeboden gekregen. Ruim 800 van hen hebben de module volledig afgerond. Patiënten reageren er tot nu toe heel positief op. Een grote groep patiënten kan zelfstandig gebruik maken van ons eHealthplatform en is daarvoor niet meer afhankelijk van hun behandelaar. De drempel naar eHealth is verlaagd.” Een groot voordeel is verder dat patiënten dankzij de welkomstmodule vast nadenken over de doelen van hun behandeling. Isabella: “In het overleg met de eHealth sterrolhouders van de verschillende teams horen we nu vaker berichten dat patiënten beter zijn voorbereid op de intake. Ze komen beter beslagen ten ijs, omdat ze dus al na hebben gedacht over de behandeldoelen. Ik hoop dat die ontwikkeling zich doorzet, en ook dat meer behandelaren die doelstellingen met de patiënten bespreken. De volgende stap is natuurlijk dat patiënten ook vaker de mogelijkheden van eHealth tijdens de behandeling gaan benutten, zegt Anneke. “Veel patiënten geven toch de voorkeur aan ‘face to face’-gesprekken. Je ziet dus dat de meesten nog niet zo snel kiezen voor behandeling via internet. Behandelaren bespreken dat ook nog te weinig met hun patiënt. Veel passen hun werkwijze liever niet aan of zien niet de voordelen van eHealth. Daar is nog veel winst te behalen.”

Volgende pagina: