Atlas van de Zorg

Isabelle Schutten en Jan Peter van den Berg

Atlas van de Zorg biedt schat aan informatie

Foto: Jan Peter van den Berg en Isabelle Schuttten

Het totale zorgaanbod van GGZ inGeest staat sinds vorig jaar in de Atlas van de Zorg. Sinds kort is de Atlas van de Zorg ook terug te vinden op GGZ inSide. De Atlas biedt waardevolle informatie voor medewerkers én patiënten. “Een product als dit was er gewoon nog niet”, zegt Jan Peter van den Berg (Zorgbemiddeling- en logistiek). “GGZ inGeest biedt de meest uiteenlopende specialistische behandelingen en iedereen zit op een schat aan informatie. In de Atlas van de Zorg is dat eindelijk allemaal samengebracht.” Collega Isabelle Schutten: “We hebben er hard aan gewerkt om de informatie zo compleet mogelijk te krijgen.” Duidelijk overzicht Anderhalf jaar geleden was er al de eerste versie van de Atlas, in de vorm van een doorklikbare pdf. Sinds drie maanden staat alle informatie op een aparte pagina op GGZ inSide. Hoofdonderwerpen zijn Crisisdiensten, Klinieken, Poliklinieken en het Ambulante aanbod. Isabelle: “Voor elk FACT-team vind je er bijvoorbeeld contactgegevens, postcodegebieden en wat het team precies doet. Als je een patiënt moet aanmelden bij een FACT-team kun je in de Atlas dus precies zien waar je moet zijn. Je hoeft alleen maar de vier cijfers van iemands postcode in te vullen.

Als behandelaar kun je bovendien je patiënt met hulp van de Atlas heel makkelijk een overzicht geven van het beschikbare behandelaanbod bij GGZ inGeest.” Isabelle kan de Atlas ook van nut zijn bij interne doorverwijzingen. “Stel: je wilt aanmelden voor een behandeling in Amsterdam en de wachtlijst is vier maanden. Dan kun je in de Atlas opzoeken waar de behandeling nog meer wordt aangeboden en navragen hoe lang de wachtlijst daar is.” Jan Peter: “Belangrijk is verder het delen van expertise. Als in een gesprek met een patiënt een behandeling ter sprake komt waar je niet zo veel van weet, dan kun je in Atlas meer informatie vinden. De Atlas kan er dus zeker aan bijdragen dat patiënten sneller worden verwezen naar de juiste zorg.”

Samenhang Isabelle hoopt dat nieuwe behandelteams en therapievormen zich vanzelf melden om te worden opgenomen in de Atlas van de Zorg. “Zodat de Atlas steeds up-to-date blijft en nog completer wordt.” Jan Peter: ‘Met de Atlas van de Zorg willen we ook de samenhang in de organisatie vergroten. De Atlas wordt nu ook al opgenomen in het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. We hopen dat steeds meer mensen het nut van de Atlas in gaan zien. In de toekomst komt er mogelijk ook een externe versie.” De eerstvolgende stap is nu om een verdiepingsslag te maken in de informatie over poliklinische behandelingen. Isabelle: “Deze pagina’s moeten nog beter gevuld worden. Daar hebben we natuurlijk wel de hulp bij nodig van alle betrokken collega’s. Dus: schroom niet via het wijzigingsformulier op de intranetpagina de Atlas van informatie te voorzien. Uiteindelijk kan de Atlas ook bijdragen aan een betere patiëntenzorg. Omdat behandelaren samen met de patiënt beter zicht krijgen op wat we allemaal te bieden hebben.”