Na een vermindering van het aantal separaties in de jaren 2014 tot en met 2017, zette in 2018 en 2019 een stijging in. Een belangrijke factor bij de daling van het aantal separaties was de aanwezigheid van sterke en stabiele, goed op elkaar ingespeelde verpleegkundige teams. Ondanks de ambitie van GGZ inGeest om dwangtoepassingen te blijven reduceren hebben noodzakelijke organisatorische veranderingen in de jaren 2018 en 2019 tot gevolg gehad dat het aantal separaties is gestegen. Deze veranderingen hadden onder meer te maken met het sluiten van afdelingen waarmee een forse reductie van opnamecapaciteit is gerealiseerd. Hierdoor is de populatie patiënten die intensieve zorg nodig heeft binnen de resterende klinische afdelingen ingedikt. Ook zijn verpleegkundige teams samengevoegd. Genoemde noodzakelijke organisatorische veranderingen hebben een negatieve invloed gehad op de mogelijkheden van de verpleegkundige teams om het niveau van dwangreductie uit de jaren 2014 - 2017 vast te houden. De teams hebben zich moeten herorganiseren. Daarnaast kende een groot aantal FACT teams een hoog verzuim in combinatie met een groot aantal vacatures en verkeerde de IHT werkwijze in de jaren 2018 en 2019 nog in een implementatiefase. DIt in combintie met minder opnamecapaciteit betekende een nieuwe ambulante werkelijkheid waaraan zij zich hebben moeten aanpassen. Dit is van invloed geweest op de intensiteit van zorg binnen de klinieken.