Het eerste contact met je cliënt

Vooral in het eerste contact wordt in non-verbaal gedrag en handelingen voor een groot deel de toon gezet voor de kwaliteit van het verdere contact met je cliënt. Daarom is het zaak dit eerste contact optimaal te laten verlopen.

Eerste 5 minuten van een opname en dienst

Met name in de eerste 5 minuten van het contact tussen cliënt en hulpverlener wordt veel bepaald. De manier waarop je als hulpverlener contact maakt wordt vaak als maatgevend ervaren voor de rest van het contact. Dit geldt zowel bij de opname als bij de start een dienst.

Om het eerste contact zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we 2 best practices geschreven, 1 voor de eerste 5 minuten van een opname en 1 voor de eerste 5 minuten van een dienst.

Patiëntenfolders

We geven verschillende patiëntenfolders uit. Ze behandelen onderwerpen zoals: behandeling, feedback, BOPZ, IBS en dwangbehandeling.

Onze website

Onze website is afgestemd op de informatiebehoeften van cliënten, familie en naasten en van verwijzers. De vraaggestuurde en gebruiksvriendelijke site is prikkelarm van opzet.