Het nieuwe dashboard voor passende zorg

Ervaringen vanuit FACT

Een dashboard dat op basis van parameters voorspellingen doet over hoog intensieve zorg. Sinds februari krijgen alle FACT-teams maandelijks een rapport dat twaalf weken vooruit voorspelt. Wat staat daarin en wat kun je ermee? Dit zijn ervaringen op de Bocholtstraat. Van FACT-manager Bob Heijnekamp die drie FACT-teams aanstuurt en van psychiater en regiebehandelaar Dorith Cortlever.

De ervaringen van Bob

'Ik zie het dashboard vooral als een signaal en hulpmiddel om met elkaar het gesprek aan te gaan over de zorg die we bieden en of die zorg passend is bij de situatie van de cliënt. Het is voor ons allemaal een zoektocht en uitdaging, want het is voor iedereen nieuw. Het dashboard roept vragen op, zoals "wat voegt dit nou toe aan wat we al weten"? En: "ik weet toch wel wat passende zorg is"? Maar een behandelaar heeft veel cliënten en ziet niet alles. Pas nog kwam nog een cliënt naar boven waarbij een hoog intensieve behandeling werd voorspeld. "Waarom dan", zei de regiebehandelaar, "die is toch heel stabiel nu?" Toen is na overleg met de cliënt de zorgintensiteit aangepast. Aan de andere kant kan het ook gewoon voorkomen dat iemand intensieve zorg nodig heeft en dat dit ook een periode zo blijft. De essentie is dat iemand de zorg krijgt die hij nodig heeft, dat we dat ook goed kunnen onderbouwen, ook richting de verzekeraar en dat we tegelijkertijd onze tijd zo passend mogelijk besteden. Dat heeft zowel een financiële als een zorginhoudelijke kant. Die beide aspecten zouden altijd in de zorg aanwezig moeten zijn.' 'Eén keer per maand lopen we alle cliënten door. Wat zien jullie, wat zie ik? Waar loop je tegenaan? Het dashboard is een lerend mechanisme. Hoe meer feedback van de regiebehandelaren, hoe beter de voorspellingen. Tuurlijk kost dit ook tijd. Hoe vaker je het er over hebt, hoe concreter de acties die uit de gesprekken komen. Het ene team is er al verder mee dan het andere. Plus dat het ene team veel meer signalen krijgt dan het andere. Daar hebben we het ook over, want waar zit ‘em dat nou in?'

Het advies van Bob 'Mijn advies aan andere teammanagers: Vooral het gesprek met je (regie)behandelaren blijven voeren en met hen bekijken wat dit middel kan opleveren en hoe dat te bereiken. En soms is het nodig om een aantal succeservaringen op te doen en daarom is het ook een kwestie van het dashboard ‘gewoon’ gaan gebruiken.'

De ervaringen van Dorith

'Sinds februari vul ik iedere maand een aantal vragen in voor iedere cliënt. Vooraf dacht ik vooral, weer iets dat ik in moet vullen en dat tijd kost. Maar prettig is dat ik in het dashboard zie hoeveel minuten er al in iemand zijn gestoken en het aantal consulten. Daarmee kun je bijschaven. Als iemand hoger in de minuten zit dan ik zou verwachten, bespreek ik het met de casemanager. Dan blijkt bijvoorbeeld dat vijf mensen tegelijk uit het FACT-team bij iemand betrokken zijn. We zijn nog zoekende hoe we onderling beter kunnen afstemmen wie die week bezig is met de cliënt en of de hoog intensieve zorg tijdelijk is.' 'Drie keer hebben we nu met de drie regiebehandelaren van ons team de resultaten met Bob besproken: op welke mensen moet je meer gaan letten? Met het team bespreek ik alleen dat wat echt opvalt en dat zijn tot nu toe maar twee gevallen, dus het team heeft nog nauwelijks weet van het bestaan van het dashboard.'

Wat is goed en wat kan beter volgens Dorith 'Ik heb vraagtekens bij de vragen waar ik een cijfer moet invullen tussen 1 en 10 terwijl ik zo precies helemaal geen antwoord kan geven. Bijvoorbeeld op de vraag hoe groot de kans is dat bij een ander behandelbeleid dezelfde zorg nodig zou zijn. En nu is voor mij niet duidelijk op grond van welke parameters iemand is aangemerkt als hoog intensief, terwijl ik dat wel zou willen weten. Al met al zie ik in de uitkomsten van het dashboard nu niet zoveel meerwaarde voor de behandeling. Maar ik werk hier graag aan mee omdat het voor de organisatie zinvol is. Al was het maar naar de zorgverzekeraar toe zodat die snapt waarom iemand hoog intensieve zorg nodig heeft of moet houden, waardoor de zorg adequaat gefinancierd wordt.'