‘Niet langer aan de goden overgeleverd zijn’

Handige beroepskaarten helpen bij efficiënter werken

Wat hebben behandelaren nodig om hun tijd beter in te delen en meer cliënten te kunnen zien? Klinisch psycholoog en psychotherapeut Peter van Vliet zit in een klein team Persoonlijkheidsstoornissen & Trauma bij Amstelmere dat hierover in gesprek ging met Isabella van de Velde, projectleider van het project Doelmatigheid dat onderdeel is van het herstelplan. Met heel bruikbare resultaten voor iedereen. Wat dan? Hoe dan? Klik op de vijf vragen aan Peter.

Efficiency tips van Peter

1 Schakel cliënten meteen in. Zeg dat ze zelf aan het werk moeten. Laat ze zelf hun levensverhaal schrijven, dan heb je meteen een graadmeter voor commitment.

2 Zorg voor verwachtingsmanagement: dit kunt u wel en niet van ons verwachten, dit verwachten wij van u, een behandeltraject duurt x-aantal sessies, er zal regelmatig worden geëvalueerd, etc. Het maakt cliënten meestal actiever en maakt dat de tijd efficiënter wordt gebruikt.

3 Meld het aantal bijeenkomsten bij het groepsaanbod en zeg bij iedere bijeenkomst weer hoe ver je bent. Cliënten gaan actiever aan de slag als ze weten wanneer het stopt.

4 Houd het kort, zo kort als kan maar ook zo lang als moet.